Komunikačné a informačné siete


Katedra
Katedra telekomunikácií
Garant predmetu
doc. Dr. Ing. Miloš Oravec
Prednášky
3
Cvičenia
1
Ročník
2.
Semester
letný