Systémy ochrany a bezpečnosti objektov


Katedra
Katedra mikroelektroniky
Garant predmetu
prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
Prednášky
2
Cvičenia
2
Ročník
2.
Semester
letný

Linky

Popis linkuURL
Homehttp://space.elf.stuba.sk/kme_new/buxus/gener...


Súbory

Popis súboruCesta